Alişiroğlu Hukuk Bürosu, Şirketler Hukuku alanında yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah,  birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmış kadrosu ile müvekkillerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Bu kapsamda müvekkil portföyünde yerli ve yabancı birçok şirket yer almakta ve bu şirketlere danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 

Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • Şirket Kuruluşu, Feshi, Tasfiyesi, 
  • Ortaklıktan ayrılma
  • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
  • Sermaye artırımları/indirimleri
  • Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık
  • Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
  • İrtibat bürolarının kurulması
  • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
  • Hukuki durum tespiti ve raporlaması