Alişiroğlu Hukuk Bürosu konusunda uzman kadrosuyla, İcra İflas  Hukuku alanında, icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti ve tahsili amacıyla  kapsamlı araştırmalar yapmakta ve müvekkillerine çözüm odaklı hizmet vermektedir.  

İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

  • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması, 
  • İflas Erteleme ve iflas  takip ve davaları ile ilgili tüm yasal sürecin takibi 
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
  • Hak ve alacak hacizleri ve takip sürecinin devamı tüm yasal işlemler