Alişiroğlu Hukuk Bürosu, her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibini yapmaktadır. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması olmak üzere çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti sunmaktadır.

Büromuzun öncelikli prensibi uzlaşma ile çözüm olup, anlaşma yolu ile çözülebilecek tüm dava ve olaylar için derin analizler yapmakta ve gereken efektif çözümleri sunmaktadır. Alişiroğlu Hukuk Bürosu bu kapsamda Dünyada yerli ve yabancı şirket, şahıs, hukuk bürosu ve meslek örgütleri ile işbirliği yaparak birçok sulh anlaşması yapılmasını sağlamış ve tahkim davasını çözüme kavuşturmuştur.