Alişiroğlu hukuk bürosu, insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde  çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli  görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden  tanzim edilmesine destek vermektedir. Büronun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki danışmanlık yaptığı müvekkil portföyünde  yabancı ve yerli birçok firma bulunmaktadır.
 

İş Hukuku Alanında vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları

 • İş hukuku alanında işverenlerin uyması gereken yasal zorunluluklarla ilgili genel hukuki danışmanlık,
 • Sosyal Sigortalar Hukuku alanında işverenlerin uyması gereken yasal zorunluluklarla ilgili genel hukuki danışmanlık,
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Müvekkillerimizin iş hukuku ile ilgili aleyhindeki davaların takip edilmesi
 • İşçi alacak davaları ve takibi,
 • İşçi tazminat davaları ve takibi,
 • İstihdamın dışsallaştırılmasının ve işveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutuyla ilgili danışmanlık
 • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların işveren adına anlaşma yoluyla çözülmesi
 • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların işveren adına dava yoluyla çözülmesi
 • İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması
 • İş akdinin feshine ilişkin prosedürlerin uygulanması
 • Yurt içinde ve Yurtdışındaki vatandaşların emeklilik işlemleri ve davalarının Takibi