Alişiroğlu Hukuk Bürosu, alanında uzman kadrosu ve Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin desteği ile Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sunmaktadır. Soruşturma ve dava öncesinden başlamak üzere;  soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.  

Bu alanda Türkiye’nin önde gelen hukukçuları ve akademisyenleri tarafından da desteklenerek en iyi avukatlık hizmetini vermeyi amaçlamaktayız.