Alişiroğlu Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış kadromuz ile; İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinde mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara,  mülkiyet devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususunda hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermektedir. Hukuk Büromuzun Gayrimenkul alanındaki müvekkil portföyünde yerli ve yabancı birçok yatırımcı ve danışan yer almaktadır.

Gayrimenkul Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları:

 • Gayrimenkul Davaları ( İzale-i Şuyu vs.)
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Tapu işlemleri
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • İpotek ve Rehin Sözleşmeleri
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Kiralama sözleşmeleri
 • Ayni veya şahsi hak tesisi sözleşmeleri
 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve rapor hazırlanması 
 • Alım – Satım sözleşmeleri
 • Projelerin ilgili mevzuata veya sözleşmelere uygunluğunun denetlenmesi
 • Yerli ve Yabacı Yatırımcıların ulusal ve uluslar arası alanda mülk edinmesi